Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:88

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:88

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2011/12:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 december 2011

Per Westerberg

Claes Mårtensson