Riksdagsskrivelse 2012/13:128

Riksdagsskrivelse 2012/13:128

Riksdagsskrivelse 2012/13:128

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2012/13:CU3 Privatuthyrning av bostäder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 december 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson