Riksdagsskrivelse 2012/13:12

Riksdagsskrivelse 2012/13:12

Riksdagsskrivelse 2012/13:12

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU4 Skatteavtal mellan Sverige och Mauritius får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 oktober 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson