Riksdagsskrivelse 2012/13:130

Riksdagsskrivelse 2012/13:130

Riksdagsskrivelse 2012/13:130

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2012/13:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 december 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson