Riksdagsskrivelse 2012/13:136

Riksdagsskrivelse 2012/13:136

Riksdagsskrivelse 2012/13:136

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 december 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson