Riksdagsskrivelse 2012/13:164

Riksdagsskrivelse 2012/13:164

Riksdagsskrivelse 2012/13:164

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU12 Sveriges politik för global utveckling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 6 mars 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson