Riksdagsskrivelse 2012/13:170

Riksdagsskrivelse 2012/13:170

Riksdagsskrivelse 2012/13:170

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2012/13:TU9 Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 mars 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.