Riksdagsskrivelse 2012/13:174

Riksdagsskrivelse 2012/13:174

Riksdagsskrivelse 2012/13:174

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU6 Rehabilitering tillbaka till arbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 mars 2013

Jan Ertsborn

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.