Riksdagsskrivelse 2012/13:182

Riksdagsskrivelse 2012/13:182

Riksdagsskrivelse 2012/13:182

Riksbanksfullmäktige1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU23 Riksbankens förvaltning 2012 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 april 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2012/13:181 till Finansdepartementet
Riksdagsskrivelse 2012/13:183 till Riksrevisionen