Riksdagsskrivelse 2012/13:200

Riksdagsskrivelse 2012/13:200

Riksdagsskrivelse 2012/13:200

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU12 Prövning av nätkoncession får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 april 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson