Riksdagsskrivelse 2012/13:212

Riksdagsskrivelse 2012/13:212

Riksdagsskrivelse 2012/13:212

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU37 Myndigheters tillgång till elektronisk identifiering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 maj 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson