Riksdagsskrivelse 2012/13:213

Riksdagsskrivelse 2012/13:213

Riksdagsskrivelse 2012/13:213

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU39 OTC- derivat, centrala motparter och transaktionsregister får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 maj 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson