Riksdagsskrivelse 2012/13:227

Riksdagsskrivelse 2012/13:227

Riksdagsskrivelse 2012/13:227

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2012/13:TU15 Bosättningskravet vid biluthyrning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 maj 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson