Riksdagsskrivelse 2012/13:233

Riksdagsskrivelse 2012/13:233

Riksdagsskrivelse 2012/13:233

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2012/13:CU21 Nedsättning av en byggsanktionsavgift får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 maj 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson