Riksdagsskrivelse 2012/13:235

Riksdagsskrivelse 2012/13:235

Riksdagsskrivelse 2012/13:235

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU24 Förfalsknings- och sanningsbrotten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 maj 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson