Riksdagsskrivelse 2012/13:241

Riksdagsskrivelse 2012/13:241

Riksdagsskrivelse 2012/13:241

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU32 Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 2 under punkt 2, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 maj 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson