Riksdagsskrivelse 2012/13:253

Riksdagsskrivelse 2012/13:253

Riksdagsskrivelse 2012/13:253

Riksrevisionen

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU35 Riksrevisionens årsredovisning 2012 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 29 maj 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson