Riksdagsskrivelse 2012/13:256

Riksdagsskrivelse 2012/13:256

Riksdagsskrivelse 2012/13:256

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2010–2012 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 maj 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2012/13:257 till Riksbanksfullmäktige