Riksdagsskrivelse 2012/13:267

Riksdagsskrivelse 2012/13:267

Riksdagsskrivelse 2012/13:267

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU38 Ägarstyrningen av SBAB får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 juni 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson