Riksdagsskrivelse 2012/13:282

Riksdagsskrivelse 2012/13:282

Riksdagsskrivelse 2012/13:282

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU21 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson