Riksdagsskrivelse 2012/13:286

Riksdagsskrivelse 2012/13:286

Riksdagsskrivelse 2012/13:286

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU23 Tolkning och översättning i brottmål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson