Riksdagsskrivelse 2012/13:290

Riksdagsskrivelse 2012/13:290

Riksdagsskrivelse 2012/13:290

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2012/13:TU19 Sjöfartsstödets inriktning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson