Riksdagsskrivelse 2012/13:292

Riksdagsskrivelse 2012/13:292

Riksdagsskrivelse 2012/13:292

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU31 Förvaltare av alternativa investeringsfonder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson