Riksdagsskrivelse 2012/13:293

Riksdagsskrivelse 2012/13:293

Riksdagsskrivelse 2012/13:293

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU20 Granskningsbetänkande får jag anmäla att riksdagen denna dag godkänt utskottets anmälan.

Stockholm den 19 juni 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson