Riksdagsskrivelse 2012/13:295

Riksdagsskrivelse 2012/13:295

Riksdagsskrivelse 2012/13:295

Riksdagsstyrelsen1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU21 Redogörelser för behandlingen av riksdagens skrivelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2012/13:294 till Statsrådsberedningen