Riksdagsskrivelse 2012/13:296

Riksdagsskrivelse 2012/13:296

Riksdagsskrivelse 2012/13:296

Riksbanksfullmäktige

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU41 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för låginkomstländer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson