Riksdagsskrivelse 2012/13:299

Riksdagsskrivelse 2012/13:299

Riksdagsskrivelse 2012/13:299

Riksrevisionen1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU33 Årsredovisning för staten 2012 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2012/13:298 till Finansdepartementet