Riksdagsskrivelse 2012/13:301

Riksdagsskrivelse 2012/13:301

Riksdagsskrivelse 2012/13:301

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU30 Redovisning av skatteutgifter 2013 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson