Riksdagsskrivelse 2012/13:34

Riksdagsskrivelse 2012/13:34

Riksdagsskrivelse 2012/13:34

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU7 Sekretess vid samarbete mellan europeiska energitillsynsmyndigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 november 2012

Susanne Eberstein

Claes Mårtensson