Riksdagsskrivelse 2012/13:93

Riksdagsskrivelse 2012/13:93

Riksdagsskrivelse 2012/13:93

Regeringen

Försvarsdepartementet1

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2012/13:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap – budgetåret 2013 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 december 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2012/13:94 till Miljödepartementet
Riksdagsskrivelse 2012/13:95 till Näringsdepartementet