Riksdagsskrivelse 2012/13:95

Riksdagsskrivelse 2012/13:95

Riksdagsskrivelse 2012/13:95

Regeringen

Näringsdepartementet1

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2012/13:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap – budgetåret 2013 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 december 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2012/13:93 till Försvarsdepartementet
Riksdagsskrivelse 2012/13:94 till Miljödepartementet