Riksdagsskrivelse 2013/14:125

Riksdagsskrivelse 2013/14:125

Riksdagsskrivelse 2013/14:125

Regeringen

Socialdepartementet1

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2013/14:126 till Justitiedepartementet