Riksdagsskrivelse 2013/14:130

Riksdagsskrivelse 2013/14:130

Riksdagsskrivelse 2013/14:130

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU2 Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson