Riksdagsskrivelse 2013/14:131

Riksdagsskrivelse 2013/14:131

Riksdagsskrivelse 2013/14:131

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.