Riksdagsskrivelse 2013/14:131

Riksdagsskrivelse 2013/14:131

Riksdagsskrivelse 2013/14:131

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson