Riksdagsskrivelse 2013/14:187

Riksdagsskrivelse 2013/14:187

Riksdagsskrivelse 2013/14:187

Regeringen

Socialdepartementet1

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2013/14:CU10 Planering och byggande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 mars 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2013/14:188 till Näringsdepartementet