Riksdagsskrivelse 2013/14:208

Riksdagsskrivelse 2013/14:208

Riksdagsskrivelse 2013/14:208

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU16 Elnätsföretagens intäktsramar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 april 2014

Ulf Holm

Claes Mårtensson