Riksdagsskrivelse 2013/14:20

Riksdagsskrivelse 2013/14:20

Riksdagsskrivelse 2013/14:20

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU4 Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 oktober 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson