Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under tisdag eftermiddag sker ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Riksdagsskrivelse 2013/14:216

Riksdagsskrivelse 2013/14:216

Riksdagsskrivelse 2013/14:216

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU14 Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 april 2014

Per Westerberg

Annalena Hanell

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.