Riksdagsskrivelse 2013/14:234

Riksdagsskrivelse 2013/14:234

Riksdagsskrivelse 2013/14:234

Riksrevisionen1

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU26 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2013 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 maj 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2013/14:235 till Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond