Riksdagsskrivelse 2013/14:23

Riksdagsskrivelse 2013/14:23

Riksdagsskrivelse 2013/14:23

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU4 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 oktober 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson