Riksdagsskrivelse 2013/14:247

Riksdagsskrivelse 2013/14:247

Riksdagsskrivelse 2013/14:247

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU26 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 maj 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson