Riksdagsskrivelse 2013/14:264

Riksdagsskrivelse 2013/14:264

Riksdagsskrivelse 2013/14:264

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU17 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 maj 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson