Riksdagsskrivelse 2013/14:27

Riksdagsskrivelse 2013/14:27

Riksdagsskrivelse 2013/14:27

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU6 Vissa bestämmelser om legitimation och behörighet för lärare och förskollärare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 6 november 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson