Riksdagsskrivelse 2013/14:283

Riksdagsskrivelse 2013/14:283

Riksdagsskrivelse 2013/14:283

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU21 Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru å andra sidan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 4 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson