Riksdagsskrivelse 2013/14:2

Riksdagsskrivelse 2013/14:2

Riksdagsskrivelse 2013/14:2

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU11 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 september 2013

Susanne Eberstein

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.