Riksdagsskrivelse 2013/14:312

Riksdagsskrivelse 2013/14:312

Riksdagsskrivelse 2013/14:312

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU20 Granskningsbetänkande får jag anmäla att riksdagen denna dag godkänt utskottets anmälan.

Stockholm den 10 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.