Riksdagsskrivelse 2013/14:314

Riksdagsskrivelse 2013/14:314

Riksdagsskrivelse 2013/14:314

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU11 Strategisk exportkontroll 2013 — krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.