Riksdagsskrivelse 2013/14:322

Riksdagsskrivelse 2013/14:322

Riksdagsskrivelse 2013/14:322

Europarådets svenska delegation1

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU18 Europarådet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2013/14:321 till Utrikesdepartementet