Riksdagsskrivelse 2013/14:323

Riksdagsskrivelse 2013/14:323

Riksdagsskrivelse 2013/14:323

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU25 Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson