Riksdagsskrivelse 2013/14:332

Riksdagsskrivelse 2013/14:332

Riksdagsskrivelse 2013/14:332

Riksdagsstyrelsen1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2013/14:331 till Statsrådsberedningen